پیش بوجاری

در این دستگاه با استفاده از یک توری گردان ضایعات های درشت‌مانند کلوخ، سنگ، کلش و ... جداسازی شده و در مراحل بعدی با استفاده از یک کانال مکش بخش عمده‌ای از گردوغبار و کاه و پوشال سبک، از بذر جداسازی می‌شوند. نرخ بار ورودی و شدت باد کانال مکش، کنترل‌هایی هستند که در اختیار کاربر قرار می‌گیرند. ضمناً این دستگاه دارای دو خروجی مجزا برای ضایعات توری گردان و کانال مکش می‌باشد.

مشخصات فنی

ظرفیت (گندم)

3 الی 15 (tn/hr)

برق مورد نیاز

5.75 (kw)

طول

2475(mm)

عرض

1700(mm)

ارتفاع

2580(mm)

تعداد فن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pc-1

  • Pc-2

  • pc-3