تماس با ما

جهت تماس با شرکت آذران بوجار ایرانیان می توانید به یکی از طرق زیر عمل کنید:

مراجعه جضوری: جهت مراجعه حضوری به شرکت آذران بوجار می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

کیلومتر 20 جاده قدیم کرج - تهران، شهر قدس، شهرک ابریشم، بلوار شهید همدانی، پل پیشگامان، خیابان ایران ترافیک پلاک 7

تماس تلفنی: جهت تماس تلفنی با شرکت از طریق تلفن زیر اقدام نمایید:

021-46072178

تلفکس:

021-46072192

 

تماس مستقیم با مدیر فنی:

0912-2760569