تماس با ما

آدرس:

کیلومتر 20 جاده قدیم کرج ، شهر قدس، انتهاي خيابان امامزاده،انتهاي خيابان سالمندان، خیابان ایران ترافیک پلاک 7

تلفن :

021-46072178

تلفکس:

021-46072192

 مدیريت:

0912-2760569